המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ראש הכנסיה הקתולית בעיראק: הנוצרים בעיראק נדחקו לשוליים ומופלים לרעה


הפטריאך הקתולי לואיס רפאל סאקו, ראש הכנסיה הקתולית-כלדית בעיראק, הלין בריאיון לערוץ אל-שרקיה (עיראק) כי "הנוצרים בעיראק נדחקו לשוליים, הם שבורים ומופלים לרעה במזיד". לדבריו, על משרד החינוך לשרוף את תוכניות הלימוד הישנות ולהחליפן בחדשות, שבהן יוצגו הנצרות והיהדות בצורה מכובדת.

קוד הטמעה :