המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
יגאל כרמון, פרופ' יהושע פורת, פרופ' אמנון סלע
תאריך
23/10/2006
מקום
ביד בן צבי