המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
יהושע סובול, במבי שלג, נזיר מג'לי
תאריך
19/9/2006
מקום
ביד בן צבי