המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
אלוף (מיל) גיורא איילנד
תאריך
28/6/2006
מקום
ביד בן–צבי