המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' ישראל אומן
תאריך
31/5/2006
מקום
ביד בן–צבי