המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
נזיר מג'לי
תאריך
17/5/2006
מקום
בקהילת הראל