המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר ענת לפידות
תאריך
5/4/2006
מקום
בקהילת הראל