המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר גיורא אלירז
תאריך
8/3/2006
מקום
בקהילת הראל