המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
שלי יחימוביץ
תאריך
19/2/2006
מקום
בקהילת הראל