המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
עסאם מח'ול
תאריך
8/2/2006
מקום
בקהילת הראל