המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
יגאל כרמון
תאריך
25/1/2006
מקום
בקהילת הראל