המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' אייל זיסר
תאריך
10/1/2006
מקום
בקהילת הראל