המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' יהודה באואר
תאריך
29/12/2005
מקום
ביד בן צבי