המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' מוריס קריז'ל
תאריך
30/11/2005
מקום
בקהילת הראל