המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' יהושע פורת, פרופ' הלל כהן, ופרופ אברהם סלע
תאריך
30/1/2019
מקום
יד בן צבי, אבן גבירול 14 ירושלים בשעה 19:30
הרצאה