המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
אלוף (מיל) שייקה גביש, ד"ר עמי גלוסקא וד"ר ארנון למפרום
תאריך
27/6/2016
מקום
יד בן צבי, רחוב אבן גבירול 14, ירושלים בשעה 19:30
הרצאה