המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' מאיר ליטבק, ד"ר אבי דוידי, איילת סביון, יוסי מנשרוף
תאריך
3/11/2013
מקום
יד בן צבי, רח' אבן גבירול 14 ירושלים
הרצאה