המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
גב' נדיה חילו, ח"כ עיסאווי פריג', ד"ד מוהנד מוצטפא וג'קי חורי
תאריך
12/3/2013
מקום
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים בשעה 19.30
הרצאה