המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
סלי מרידור, פרופ' איתן גלבוע, אלוף בן
תאריך
2/6/2010
מקום
יד בן צבי, אברבנאל 12, י-ם, ב-19.30
הרצאה