המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' עמנואל סיוון ובן דרור ימיני
תאריך
24/3/2010
מקום
יד בן צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים, בשעה 19.30
הרצאה