המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' יהושע פורת, פרופ' מנחם מילסון
תאריך
27/1/2010
מקום
יד בן צבי, אברבנאל 12, ירושלים, שעה 20.00
הרצאה