המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' שארל זרקא, ד"ר נעמי זוסמן, פרופ' אלחנן יקירה
תאריך
22/10/2009
מקום
אולם ממרי, רחוב המעלות 2, ירושלים, בשעה 19.30
הרצאה