המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
אליאס זננירי, תא"ל (מיל) שלום הררי, אבי יששכרוף
תאריך
13/9/2009
מקום
יד בן צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים, ב-19.30
הרצאה