המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' אייל זיסר וד"ר עמרי ניר
תאריך
24/5/2009
מקום
יד בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים בשעה 19.30