המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
יגאל כרמון וד"ר אלי אלשיך
תאריך
2/4/2009
מקום
יד בן צבי, רח' אברבנאל 12, י-ם, שעה 19.30