המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
בני בגין
תאריך
2/3/2009
מקום
יד בן-צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים