המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' יורם מיטל, ד"ר גיא בכור
תאריך
2/2/2009
מקום
יד בן צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים, ב-19.30