המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
אפרים הלוי וד"ר אפרים סנה
תאריך
18/11/2008
מקום
יד בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים, בשעה 19.30
i