המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ח"כ בנימין נתניהו
תאריך
25/5/2008
מקום
יד בן-צבי
הרצאה