המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' דני גוטווין, ד"ר ערן לרמן, ד"ר זהר שגב, ד"ר אהוד מנור
תאריך
27/3/2008
מקום
בית קהילת הראל
הרצאה