המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ח"כ עמירה דותן, ח"כ דני יתום, אמיר אורן
תאריך
5/2/2008
מקום
יד בן-צבי
הרצאה