המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר אלכסנדר יעקובסון, ד"ר מירון בנבנישתי
תאריך
24/12/2007
מקום
יד בן צבי