המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר מאיה חושן, יורם אטינגר
תאריך
22/11/2007
מקום
יד בן צבי