המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' יסוף קוסטינר, ד"ר שרה יזרעאלי
תאריך
18/10/2007
מקום
יד בן צבי