המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר רונן ברגמן, יוסי מלמן
תאריך
11/7/2007
מקום
ביד בן צבי