המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר אמנון קפליוק, יגאל כרמון
תאריך
7/6/2007
מקום
ביד בן צבי