המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
רא"ל מיל משה יעלון
תאריך
20/5/2007
מקום
ביד בן צבי