המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר ירון זליכה
תאריך
11/4/2007
מקום
בית קהילת הראל