המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
ד"ר סופיאן אבו זאידה, תא"ל (מיל) שלום הררי
תאריך
13/3/2007
מקום
ביד בן–צבי