המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
עאידה תומא, פרופ' עזיז חידר, פרופ' דני גוטוויין, נביל עודה
תאריך
13/2/2007
מקום
ביד בן–צבי