המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
חיים גורי, פרופ' חנה יבלונקה, ד"ר גדי טאוב, פרופ' אלחנן יקירה
תאריך
17/1/2007
מקום
ביד בן צבי