המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' דוד מנשרי, פרופ' (אלוף מיל) יצחק בן ישראל
תאריך
13/12/2006
מקום
ביד בן צבי