המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
דן מרידור
תאריך
9/11/2006
מקום
ביד בן צבי