המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב באל-אהראם: חרף קריאת הנשיא אל-סיסי, ממשיכים חכמי אל-אזהר בדרכם הקיצונית
25/8/2016


כותב באל-אהראם: חרף קריאתו של הנשיא אל-סיסי למהפכה בשיח הדתי ממשיכים  חכמי אל-אזהר בדרכם הקיצונית

 

לאחרונה התפרסמו בעיתונות הממסדית המצרית כמה מאמרים שתקפו את מוסד אל-אזהר, בטענה כי חכמי ההלכה הבכירים במוסד אינם מיישמים את קריאתו של הנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי לחולל מהפכה בשיח הדתי וממשיכים בשיח הדתי הקיצוני.

 

שני מאמרי ביקורת חריפים במיוחד נגד מוסד אל-אזהר פרסם אחמד עבד אל-תואב, בעל טור ביומון המצרי הממסדי אל-אהראם, בהם הוא טען, כי הפגיעות בקופטים[1] הן, בין היתר, תוצאה של תכניות הלימוד הקיצוניות של מוסד אל-אזהר, המרעילות לדבריו את מוחותיהם של האנשים ומעודדות קיצוניות; וכי חרף העובדה שמוסד אל-אזהר קיבל בברכה את קריאתו של הנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי לחולל מהפכה בשיח הדתי, הוא לא עשה דבר לשם כך. [2]

 

שיח אל-אזהר אחמד אל-טיב[3]


 

להלן תרגום קטעים ממאמריו של אחמד עבד אל-תואב, כפי שפורסמו באל-אהראם:

 

במוסד אל-אזהר תכניות לימוד רעילות שפוגעות בקופטים; בעלי דעה שונים מואשמים בכפירה

במאמרו הראשון כתב עבד אל-תואב: "מבלי ללכת סחור סחור [אומר] שמוסדות הדת לא עשו ולו צעד רציני אחד כדי להיענות לקריאה של הנשיא אל-סיסי [לחולל] מהפכה דתית[4]. דוגמה אחת לעניין המוזר הזה: המדינה גובה מיסים מכל אזרחיה – המוסלמים והקופטים - ומוסיפה אותם להכנסות האחרות, מהן נהנים גם המוסלמים וגם הקופטים. כספים אלה מוצאים על סעיפי [השירותים] הציבוריים, ובכללם החינוך הכולל את מוסד אל-אזהר על מכוניו והאוניברסיטה שלו, והנה תלמידיו לומדים מתכניות לימוד רעילות הפוגעות בראש ובראשונה במשלמי המיסים ולעתים באופן מיוחד בקופטים!

 

כלומר, החברה משלמת על טיפוחה, חינוכה והכשרתה של קבוצה, ששונאת את החברה, עוינת אותה ותוקפת אותה כאוות נפשה! תכניות הלימוד של אל-אזהר עד היום ממשיכות ללמד את תלמידי המוסד להאשים בכפירה את מי שחולק עליהם ולהגדיר בניית כנסיות כפשע. חלק מהשיעורים [הנלמדים במסגרת תכניות הלימוד של אל-אזהר] קובעים כי יש לאסור [קיומן] של כנסיות בארצות, שכבשו המוסלמים הראשונים בכוח הזרוע וכי מצרים היא אחת מהן. נוסף על כך, מלמדים אותם איך להקל ראש בפשע הרצח, שהם רואים בו חובה נגד מי שאינו מתפלל או יתרה מכך, מי שמתפלל מבלי להקדים לכך רחיצת היטהרות!

 

למען האמת, ישנם כמה חוקרים ואינטלקטואלים שעושים מאמץ... במטרה לידע את הציבור על העובדות המפחידות הללו. ביניהם... אחמד עבדה מאהר[5], שאומר כי אנשי אל-אזהר האשימו אותו בכפירה, בשעה שהם מסרבים להאשים את דאעש בכפירה.[6] יתרה מזו, חלק מאנשי אל-אזהר אמרו כי ההשתתפות בקואליציה [הבינלאומית] נגד דאעש היא בגידה באל ובנביאו.

 

לכן, זוהי שגיאה לומר כי התקיפות המתרחשות בימים אלה נגד הקופטים באל-מניא ובמקומות נוספים הם מעשי [אנשים] בודדים, זאת כיוון שכמה מתלמידי [אל-אזהר] ממשיכים ללמוד [בו] עד להשגת תעודת [הסמכה] או רישיון לשאת דרשות במסגד ואז הם יפיצו את [הרעיונות הקיצוניים נגד הקופטים] שלמדו בקרב המתפללים.

 

חלפו למעלה משנתיים מאז קריאתו של הנשיא [לחולל מהפכה דתית], שהתקבלה בברכה על ידי אנשי אל-אזהר, אך הימים [שחלפו] הוכיחו כי הגמישות שהם גילו [כלפי קריאתו] היתה [רק] כדי שהגל יעבור [מעליהם] בשקט. הדבר מדגיש את הצורך להקים ועדה לאומית לצורך מילוי משימה זו, בה ישתתפו אנשי אל-אזהר,  בתנאי שלא יהיה להם רוב, שישתלט על ההחלטות [של הוועדה], שאם לא כן, אנו ניסחף לבזבוז נוסף של זמן ואנרגיה ונאפשר לקיצוניות להקצין יותר ויותר..." [7]

 

חכמי אל-אזהר אינם מסייעים ליישום רעיון המהפכה הדתית של אל-סיסי

במאמר נוסף בנושא מוסד אל-אזהר דן אל-תואב בפגישתו של הנשיא אל-סיסי עם שיח' אל-אזהר על רקע משבר הדרשות הכתובות,[8] וטען כי חכמי הדת של אל-אזהר שמיהרו לברך על קריאתו של הנשיא אל-סיסי למהפכה בשיח הדתי לא עשו דבר למען קידום מהפכה זאת.

 

הוא כתב:"... הצורך במהפכה הזו, ויתרה מכך, ההכרח [לקיימה], הוא במהותו מאמץ להפעלת חוקה שתניח יסודות  למדינה מודרנית - באמצעות חיזוק החירויות והגנה עליהן ובכלל זה חופש הדעה, חופש הפולחן, חופש המחקר המדעי, חופש היצירתיות הספרותית והאמנותית וכדומה, והוא הדין לגבי כל האמנות הבינ"ל שאשררה מצרים.

 

... חכמי הדת של אל-אזהר מיהרו לברך על קריאתו של הנשיא [אל-סיסי] למהפכה [בשיח הדתי], אולם זה לא תורגם למעשים בפועל. יתרה מכך, הפעילות [של אל-אזהר] במשך יותר משנתיים הייתה בכיוון ההפוך - מתקפה חסרת רחמים נגד מי שדעתו שונה מבלי להסס להשתמש בנשק ההאשמה בכפירה, הגשת תביעות משפטיות שהובילו כמה [אנשים] אל מאחורי הסורגים בהסתמך על חקיקות שההנחה לגביהן היתה שיש לתת קדימות לשינוין, כדי שיתאימו לחוקה החדשה, וכדומה.

 

השינוי המיוחל [בשיח הדתי] לא יתרחש באמצעות פריצת דרך גדולה במאבק באידיאולוגיה הקיצונית דרך האינטרנט, משום שזה בזבוז זמן ואנרגיה בטיפול בתסמין [של מחלת הקיצוניות] ובתוצאה במקום לרכז את מלוא תשומת הלב, בדברים הראויים לכך כמו למשל תכניות הלימוד שעדיין כוללות מלים איומות; כמו העלאת [רמתם] של המורים כדי שיתאימו לרוח התקופה, כמו פיטורין של [אנשים] קיצוניים ממשרות בכירות וכמו יישום החוק ולא [קיום ישיבות] פיוס[9] על פי המסורת..."[10][1] הכוונה להסלמה במעשי אלימות של מוסלמים נגד קופטים בחודשים האחרונים במחוזות אל-מניא ובני סויף על רקע טענות כי הקופטים מקימים כנסיות בבתים פרטיים בכפרים.

[2] יש לציין כי אל-תואב פרסם מאמר ביקורת נוסף נגד אל-אזהר שבו מתח ביקורת על מעורבות המוסד במדיניות החוץ של מצרים, על רקע פגישת שיח' אל-אזהר עם השגרירים החדשים של מצרים. וראו אל-אהראם (מצרים), 18.8.2016. בין המאמרים הרבים שתקפו את מוסד אל-אזהר יש לציין את המאמר של בעל הטור ביומון הממסדי אל-אהראם, מוחמד-אלדסוקי שטען כי חכמי אל-אזהר לא מחדשים את השיח הדתי, וראו אל-אהראם (מצרים), 20.6.2016. העיתונאי ח'אלד אל-מנתצר כתב ביומון 'אל-וטן' ב-24.6.16 כי אל-אזהר מעכב את פרסומו של מסמך שהכין בכיר במוסד בשם צלאח פצ'ל על אודות חידוש השיח הדתי. ביומון זה פורסמה גם סדרת מאמרים על אודות שחיתות שפשתה במנגנוני מוסד אל-אזהר. וראו: אל-וטן (מצרים), 13.4.2016, 20.4.2016, 4.5.2016, 11.5.2016, 25.5.2016, 8.6.2016, 15.6.2016, 22.6.2016, 29.6.2016, 13.7.2016, 20.7.2016, 27.7.2016, 3.8.2016.

[4] הכוונה להצהרה של הנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי מדצמבר 2014 לאחר שאימץ את הקריאה לחידוש השיח הדתי של קודמו בתפקיד, הנשיא הזמני, עדלי מנסור. על כך ראו דוח ממרי

[5] אחמד עבדה מאהר הוא אינטלקטואל מצרי, ליברל בדעותיו.

[6] על כך ראו דוח ממרי:

[7] אל-אהראם (מצרים), 25.7.2016

[8] וראו דוח ממרי

[9] הכוונה לפגישות פיוס שנערכות בכפרים מחוץ למערכת המשפט הרשמית בין נציגי הקהילות בעקבות עימותים אלימים בין קופטים למוסלמים. קופטים רבים ומצרים אחרים מתחו ביקורת על הנוהג הזה בטענה שנועד לפטור את האחראים למעשי האלימות מעונש או לשכנע את הקופטים לוותר על זכויותיהם. וראו אל-אהראם (מצרים), 9.7.2016, אל-יום אל-סאבע (מצרים), 27.7.2016 copticsolidarity.org, 8.8.2016, dailynewsegypt.com, 29.5.2016. כמו כן, קבוצה בשם 'מצרים נגד אפליה דתית' קיימה מחאה שקטה מול משרד התובע הכללי בקהיר. הם הביעו את התנגדותם לפגישות הפיוס הללו וטענו כי המדינה 'קושרת קשר' עם מבצעי התקיפות. וראו אל-אהראם (מצרים), 16.8.2016, אל-ופד (מצרים), 15.8.2016

[10] אל-אהראם (מצרים), 6.8.2016