המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
השיח' אל-קרדאוי: אין לפלסטינים צורך בפיגועי התאבדות מאחר ובידיהם יש טילים
29/7/2015


השיח' אל-קרדאוי: אין לפלסטינים צורך בפיגועי התאבדות מאחר ובידיהם יש טילים

 

לשכת השיח' יוסוף אל-קרדאוי פרסמה אתמול, 27 יולי 2015, באתר האינטרנט שלו, הודעת הבהרה בנוגע לעמדתו של השיח' לגבי פיגועי התאבדות. זאת בתגובה לסרטון ישן המשודר לאחרונה בערוצי טלוויזיה מצריים, המתפרש כקריאה מצדו לבצע פעולות התאבדות במצרים. 

 

ההודעה מטעם לשכת אל-קרדאוי, ציטטה קטעים מספרו של אל-קרדאוי  "פקה אל-ג'יהאד" ["הלכות הג'יהאד"] מ-2009, בהם פסק כי פיגועי התאבדות אסורים ע"פ ההלכה האסלאמית, אלא שניתן להם בשעתו היתר בפלסטין בלבד, בשל הנסיבות המיוחדות בה. עם זאת, כיום, כשיש בידיהם טילים המסוגלים לפגוע בעומק ישראל, פג תוקפו של היתר זה.

 

פסיקה זו האוסרת פיגועי התאבדות בפלסטין, היוותה תפנית בעמדתו של אל-קרדאוי אשר בעבר התייחס לפיגועי ההתאבדות בפלסטין כאל פעולות של מסירת הנפש והגדירן "הג'יהאד הנעלה ביותר". יתרה מזו, אל-קרדאוי אף תקף אנשי דת אחרים שאסרו פעולות אלה וראו בהן פעולות התאבדות האסורות באסלאם כדוגמת המופתי של סעודיה, השיח' עבד אל-עזיז בן עבדאללה אאל אל-שיח'[1].

 

השיח' יוסוף אל-קרדאוילהלן תרגום קטעים מן ההודעה:[2]

 

"הודעת הבהרה לגבי עמדתו של המלומד הגדול [השיח' יוסוף] אל-קרדאוי בנושא פעולות הקרבת הנפש:

ערוצי התקשורת התומכים בהפיכה הצבאית [במצרים] פרסמו ווידאו ערוך של המלומד הגדול אל-קרדאוי בנוגע לפעולות הקרבת הנפש בניסיון להטעות את [הצופים] לחשוב שהוא מדבר בו על מצרים, דבר שהוא ללא ספק שקר וכזב.[3] הווידאו הזה הופק ב- 21.3.13 עוד בטרם התרחשה ההפיכה [ביולי 2013], ומי שעוקב אחר הצהרותיו והודעותיו של כבוד השיח' מוצא שהוא מדגיש בתוקף את עניין ההפיכה הבלתי אלימה [במצרים] ומברך את המורדים האצילים על כך שהם דבקים בה למרות הרצח, העינויים, הפרת [הזכויות], המעצרים, הגירושים ומעשה התוקפנות המחרידים בהם הם נתקלים [מצד השלטונות במצרים].

 

אשר לדין פעולות הקרבת הנפש, כבוד השיח' אל-קרדאוי דן בהרחבה [בנושא זה] בספרו 'פקה אל-ג'יהאד' והוא חתם את דבריו בנדון בשתי ההערות החשובות שלהלן:

 

א.      התרתי את הפעולות הללו לאחים בפלסטין בשל הנסיבות המיוחדות שלהם במה שנוגע להגנה על חייהם, ועל חיי קרוביהם, ילדיהם ונשותיהם. [נסיבות אלה] הן שאילצו אותם להיעזר בפעולות אלו שלא נמצא להן תחליף, ואיני מתיר את הפעולות הללו בשום מקום אחר זולת פלסטין בשל העדר כורח שמחייב או מתיר את האיסור [לעשות זאת]. לפיכך, עשיית היקש [בעניין זה] מפלסטין לארץ אחרת כמו אלג'יריה, מצרים, תימן, סעודיה, עיראק, פקיסטן ועוד, שבהן משתמשים מוסלמים בפעולות אלה נגד מוסלמים אחרים אינה במקומה, שכן זהו היקש עם מקרה חריג והוא חסר תוקף מבחינה הלכתית. הוא הדין גם לגבי אלה שפעלו נגד ארה"ב בעומק שטחה, למשל באירועי 11 ספטמבר 2001, אשר גם הם אינם כלולים בהיתר החריג הזה.

 

ב.      [כיום] אללה ביטל את הצורך של האחים בפלסטין בפעולות הללו, לאחר שאפשר להם להשיג טילים הפוגעים בעומק שטחה של ישראל, אשר הגם שאינם מגיעים לרמת [איכותם] של הטילים הישראלים הרי הם מסבים להם נזק ומדאיגים אותם, ולכן אין עוד הצדקה לפעולות הקרבת הנפש כפי שהיה בעבר. לכל מצב יש את הדין שלו ואת האמירה הראויה לו, והפתוא משתנה עם השתנות הזמן, המקום והמצב.  (סוף ציטוט מספר 'פקה אל-ג'יהאד').[4]

 

העמדה שנקט כבוד השיח' אז לא הייתה עמדה שלו בלבד אלא של עשרות אנשי דת מהימנים, ובהם שיח' אל-אזהר המנוח ד"ר מוחמד סיד טנטאוי, אשר תיאר את הפעולות האלה: 'הגנה עצמית וסוג של מסירת נפש [שהאדה] משום שהגמול על מעשה רע הוא מעשה רע כמוהו ומה שעושה ישראל בתוך השטחים הפלסטינים מניע כל מוסלמי לנקמה ולהגנה עצמית. מי שמפוצץ את עצמו על אויב מקרב הצבא הישראלי מגיב בכך על ההתקפה נגדו, שכן אין לו דרך אחרת להשיב התקפה זולת לפוצץ את עצמו,  והוא שהיד, שהיד, שהיד'. וגם אם אומרים שהוא [טנטאוי] חזר בו מעמדתו זו לאחר מכן מסיבות שאינן נסתרות, [רק] אללה הוא בוחן כליות והוא המנחה בדרך הישר."

 [1]ו  www.aljazeera.net,21.4.2001; http://qaradawi.net, 3.11.2001

[3] מתייחס לקטע וידאו שמשדרים בערוצים המצריים, הלקוח מתכניתו השבועית של אל-קרדאוי בערוץ אל-ג'זירה "אל-שריעה ואל-חיאה" שאינה משודרת עוד, זה 3 שנים.

[4] "פקה אל-ג'יהאד", יוסוף אל-קרדאוי, כרך 2 עמ' 1092, קהיר, מכתבת והבה,