המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פולמוס באיראן על פרסום ה-FACT SHEET האיראני בשיחות לוזאן
28/4/2015


פולמוס באיראן על פרסום ה-FACT SHEET  האיראני בשיחות לוזאן

 

לאחרונה התעורר פולמוס בקרב חוגים פוליטיים באיראן בעניין פרסום תגובה רשמית ל-fact sheet האמריקאי, שפורסם ב-2.4.2015 בתום שיחות לוזאן. בכירים מהמחנה האידיאולוגי באיראן דורשים לפרסם  fact sheet איראני, ואולם דרישה זו תמוהה לאחר ש- fact sheet איראני כבר פורסם, גם כן ב -2.4.2015, ע"י סו"י האיראנית פארס (המקורבת למשה"מ) ויוחס למשרד החוץ האיראני. יצוין כי פארס פרסמה את ה-  fact sheet רק בפרסית ולא באנגלית.

 

תמוהה יותר היא העובדה שמשרד החוץ האיראני עצמו אינו מתייחס כלל ל-  fact sheet שפרסמה פארס ואשר מיוחס לו.[1]

להלן תוכן ה- fact sheet האיראני שפורסם ב-2.4.2015.  ההדגשות במקור:

 

"דיווח סו"י פארס בלוזאן: איראן ושש המדינות הגיעו לאחר תשעה ימי התייעצויות בנושא גרעין לקובץ פתרונות כדי להגיע לתכנית כוללת לפעולה משותפת.

 

על סמך טקסט שמשה"ח האיראני מסר לתקשורת, איראן וקב' ה-5+1 המוזכרות בתכנית הפעולה המשותפת של 24.11.2013 ובעקבות תהליך מו"מ ארוך על ממדים טכניים, משפטיים ופוליטיים הגיעו בלוזאן לקובץ פתרונות עבור התכנית הכוללת לפעולה משותפת.

 

לקובץ הכולל של הפתרונות אין תוקף משפטי והוא מספק רק מדריך פרשני לארגון וכתיבת תכנית הפעולה הכוללת המשותפת. על בסיס זה יתחיל בעתיד הקרוב ניסוח של התכנית הכוללת לפעולה משותפת על בסיס החלטות של פתרונות אלה.

 

במסגרת הפתרונות כל אחד מהמתקנים והפעולות הקשורות לגרעין לא ייעצרו, לא יופסקו ולא יושעו ופעילויות הגרעין של איראן יימשכו בכל מתקני הגרעין בכלל זה נטנז, פורדו, אצפאהאן ואראכ.

הפתרונות הכוללים האלה מבטיחים שהמשך תכנית העשרה בתוך המדינה מובטח ועל בסיס זה איראן תוכל לפי נוסח התוכנית הכוללת לפעולה משותפת להמשיך לייצר דלק גרעיני באופן תעשייתי כדי להבטיח את הדלק למתקניה הגרעיניים.

 

לפי הפתרונות שכבר הוצגו, משך הזמן של התכנית הכוללת לפעולה משותפת ביחס לתכנית העשרה של איראן יהיה 10 שנים. במשך זמן זה, יותר מ-5000 צנטריפוגות בנטנז ימשיכו לייצר חומר מועשר ברמה של 3.67%. צנטריפוגות בנוסף למספר זה והתשתיות הקשורות להן  אשר ישמשו כתחליף לצנטריפוגות שייפגעו במהלך תקופה זו, יאספו ויהיו תחת פיקוח סבא"א. כמו כן איראן תוכל להקצות את משאבי החומר המועשר שלה לייצור קומפלקס דלק גרעיני ו/או [היא תוכל] לייצא אותו לשווקים הבינ"ל בתמורה לקניית אורניום.

 

על בסיס הפתרונות שאיראן הציגה, היא תמשיך את תכנית המחקר והפיתוח שלה של צנטריפוגות מתקדמות ותמשיך את שלבי תחילתו והשלמתו של תהליך מו"פ של צנטריפוגות מדור IR-4-6-, IR-5

IR-8 במשך תקופה של 10 שנים של התכנית הכוללת לפעולה משותפת.

 

מתקני פורדו

על בסיס הפתרונות שהוצגו, ישונו מתקני פורדו [באופן שהם יהפכו] למרכז מחקרים גרעיניים ופיזיקה מתקדמת. יישמרו ויתקיימו בפורדו יותר מ-1000 צנט' וכל התשתית שלהן, כך ש- 2 קסקדות של צנטריפוגות [164 צנט' בקסקדה] יסתובבו. כמו כן במחצית ממתקני פורדו יתבצעו מחקרים מתקדמים וייצור איזוטופים קבועים שיש להם שימוש חשוב בתעשיה, חקלאות ורפואה בשת"פ עם חלק ממדינות ה-5+1.

 

כור מחקר מים כבדים אראכ

לפי הפתרונות שיש, כור מחקר אראכ למים כבדים יישאר, תוך ביצוע תכנונו מחדש שדרוגו וקידומו. בתכנון מחדש של הכור תופחת רמת ייצור הפלוטוניום, יעילות הכור באראכ תוגדל באופן משמעותי. התכנון מחדש של הכור באראכ ייעשה במסגרת תכנית זמן קבועה ובצורה של פרויקט בינ"ל משותף תחת ניהול איראן, ומיד לאחר מכן תחל בנייתו והיא תושלם במסגרת של תכנית זמן קבועה. ייצור דלק לכור באראכ ומתן אישור בינ"ל לדלק בכור, הן אחת הסוגיות של שת"פ בינ"ל. מצד אחר, מפעל ייצור המים הכבדים ימשיך לעבוד כמו בעבר.

 

'הפרוטוקול הנוסף'

איראן תבצע את הפרוטוקול הנוסף בשקיפות וכ[צעד] בונה אמון באופן וולונטרי וזמני. בהמשך התהליך היא תאשר את הפרוטוקול לפי לוח זמנים [מוגדר] במסגרת סמכות נשיא המדינה והמג'לס.

 

ביטול הסנקציות

על בסיס הפתרונות שהוצגו, לאחר ביצוע התכנית הכוללת לפעולה משותפת, יבוטלו לאלתר כל החלטות מועבי"ט וכל הסנקציות הכלכליות והכספיות הרב צדדיות של אירופה והחד צדדיות של ארה"ב כולל סנקציות כספיות, בנקאות, ביטוח, השקעות וכל השירותים הקשורים אליהם בתחומים שונים ובכלל זה נפט, גז, [תעשיות] פטרו-כימיות וייצור רכב. כמו כן יוסרו מידית סנקציות נגד אישים, ספציפית ומשפטית, על מוסדות, ארגונים ממשלתיים ופרטיים שתחת סנקציות הקשורות לגרעין באופן רב צדדי בכלל זה: בנק מרכזי, יתר המוסדות הפיננסיים והבנקים, סוויפט, אניות וכלי טיס של איראן, מכליות נפט. כמו כן מדינות חברות הקבוצה (5+1) מתחייבות לסרב להטיל סנקציות חדשות בנושא הגרעין.

 

שת"פ בינ"ל

שת"פ בינ"ל גרעיני יתאפשר ויקודם בין איראן לכל חברות ה-5+1 בתחום בניית מפעלי גרעין, כורי מחקר, היתוך גרעיני (nuclear fusion), איזוטופים קבועים, חסינות גרעינית, רפואה וחקלאות גרעינית ועוד. על בסיס התכנית הכוללת לפעולה משותפת, תתאפשר לאיראן נגישות לשווקים עולמיים בזירות המסחרית, הפיננסית, ידע טכני ואנרגיה.

 

מסגרת זמן לביצוע התכנית הכוללת לפעולה משותפת

עם סיום שלב זה של השיחות, יחל בעתיד הקרוב ניסוח טיוטת התכנית הכוללת לפעולה משותפת עד ל- 1 ביולי [2015]. עם סיום [ניסוח] הטקסט, תובא התכנית הכוללת לפעולה משותפת לאישור החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. כדי שתכנית העבודה הכוללת המשותפת תהיה מחייבת עבור כל המדינות חברות ארגון האו"ם, החלטה זו תאושר, כמו החלטות שאושרו נגד איראן תחת סעיף 41 של פרק 7 של הצ'רטר של האו"ם, כדי ש[מועצת הביטחון] תוכל לבטל את ההחלטות הקודמות [נגד איראן].

 

הצדדים לתכנית הכוללת לפעולה משותפת יזדקקו לתקופה מכינה לאחר אישור החלטת מועבי"ט כדי לבצע את התכנית הכוללת לפעולה משותפת. לאחר שלב התקופה המכינה ויחד עם תחילת ביצוע הצעדים הגרעיניים מצד איראן ייקבע ביום אחד ביטול כל הסנקציות באופן אוטומטי

 

במסגרת הפתרונות שהוצגו: במקרה של הפרת מחויבויות מצד כל אחד מן הצדדים יש לצפות ל[קביעת] האמצעים הנחוצים כדי שאפשר יהיה לחזור מקבלה הדדית של התחייבויות שמוזכרות בתכנית הכוללת לפעולה משותפת

 

סיבוב חדש של שיחות גרעין כבר היה ביום רביעי בערב ב-25.3 בלוזאן, שוויץ."[2]

 [1] ראש הוועדה לאנרגיה אטומית של איראן וחבר במשלחת המו"מ שלה לשיחות הגרעין, עלי אכבר צאלחי התבטא בראיון לטלוויזיה האיראנית ב-26.4.2015 בעניין הנייר האמריקאי: "יש להבהיר גם את נושא הסנקציות, במיוחד לאחר ה- fact sheet שהאמריקאים פרסמו... הם ערבבו [נקודות] נכונות ושגויות ב- fact sheet של המו"מ בלוזאן כדי להצטדק בפני מתנגדי[הם] בדעת הקהל האמריקאית ויצרו שיבוש רעיוני [בדעת הקהל] ... לאמריקאים יש אימפריה תקשורתית והם יכולים לעצב את דעת הקהל כרצונם אך הם לא יכולים לטשטש את האמת... ציפינו שהאמריקאים יציינו ב-fact sheet שלהם יותר נקודות נכונות ומעט נקודות שגויות וכך לא יביאו לפרשנות ולמסקנה שגויה. בשים לב לאווירה הכללית באיראן, הכנו fact sheet אבל ראיון בן שעתיים של שה"ח [זריף] לטלוויזיה האיראנית [בו] העלה את כל הנושאים, וראיון שלי עם הטלוויזיה האיראנית גרמו לכך שה- fact sheet  לא יפורסם ואותם דיבורים [שעלו בראיונות] הפכו ל - fact sheet..." וhttp://www.irinn.ir 26.4.2015

[2] פארס (איראן), 2.4.2015