המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המשך שקרי המשטר האיראני אודות פתוות הגרעין שאיננה קיימת
9/4/2015

 

המשטר האיראני ממשיך בשקרים וזיופיים ביחס לפתוא (הבלתי קיימת) בעניין הנשק הגרעיני של ח'אמנאי

 

בהודעתו על ההצהרה המשותפת בעקבות סיום השיחות בלוזאן, שב והציג הנשיא אובמה כעובדה את הפתוא הלא קיימת שמנהיגה העליון של איראן, ח'אמנאי, הוציא כביכול נגד פיתוח נשק גרעיני.[1] טענה זו של הנשיא אינה נכונה. פתוא כזו מעולם לא הוצאה ועד היום איש לא ראה אותה, כפי שממרי דיווח בחמישה מסמכים.[2]

מסמך זה הוא השישי בסדרה בנושא זה ומכיל עדכון לגבי הפתוא הבלתי קיימת:

 

הקדמה

המשטר האיראני משקר למערב בעניין הפתוא הבלתי קיימת של ח'אמנאי בנושא נשק גרעיני, הן לגבי תאריך הוצאתה והן לגבי תוכנה. מאמר של מומחה איראני למשפט בינ"ל ב-BBC  טוען גם הוא כי פתוא כזו לא הוצאה מעולם.

 

פתוא (בלתי קיימת) אחת – תאריכים רבים

בשל הלחץ המתמשך על המשטר האיראני להציג בציבור את הפתוא (הבלתי קיימת) האוסרת כביכול נשק גרעיני, פרסם המשטר האיראני לאחרונה את המכתב אשר שלח המנהיג עלי ח'אמנאי באפריל 2010 לוועידה הבינ"ל לפירוז מנשק גרעיני שנערכה בטהראן ב-17.4.2010, שכותרתו "מסר המנהיג העליון, ח'אמנאי, לוועידה הבינ"ל הראשונה לפירוז מנשק גרעיני 17.4.2010" (בארבע שפות: פרסית, ערבית, אנגלית וספרדית), באחד משני האתרים של הפתוות של ח'אמנאי תחת כותרת "הפתוות החדשות". ראו נספח א

המשטר גם הודיע על כך בציוץ בטוויטר של  ח'אמנאי מה-26.2.2015.[3]

 

הצגת המכתב לוועידה כפתוא (חדשה) מוכיח שבעבר לא הוצאה כל פתוא וגם המכתב לוועידה איננו בגדר פתוא המחייבת מבחינה דתית, אלא בגדר הצהרה פוליטית נעדרת משמעו דתית. זאת ועוד, לפתוא הבלתי קיימת ניתנו במהלך השנים תאריכים שונים ע"י דוברי המשטרהאיראני, ללא הצגתה מעולם.[4]


הנשיא חסן רוחאני טען במאי 2012, טרם היבחרו כנשיא, כי מועד הפתוא היה 2004 בעת שעמד בראש משלחת המו"מ האיראנית לשיחות הגרעין עם ה- 3EU. עוד טען כי הוא עצמו הגה את רעיון הצגת דברי ח'אמנאי בדרשת יום שישי מה-5.11.2004  כפתוא בפני נציגי ה- 3EU, כערובה לכך שאיראן אינה חותרת לנשק גרעיני (וזאת ערב חתימת הסכם פריס מ-2004 עם האירופים). ראו דוח ממרי

 

לאמור, דרשת ח'אמנאי באונ' טהראן (המוצגת כפתוא בפי רוחאני) פורסמה ב-2004, ואילו מכתב ח'אמנאי לוועידה (המוצג כפתוא) תחת כותרת "פתוות חדשות" באתרו, פורסם ב-2010.

 

פתוא (בלתי קיימת) אחת – תכנים שונים

זאת אף זאת, ח'אמנאי מגדיר בדרשתו מ-2004 את הנשק הגרעיני, אחזקתו, אחסונו והשימוש בו – כעניין "פרובלמטי" ולא כאיסור (חראם). ראו מסמך ממרי

לעומת זאת, במכתב מ-2010 מגדיר ח'אמנאי את הנשק הגרעיני כאסור (חראם). (ראו נספח א')

 

נספח א' : המסר של ח'אמנאי לוועידת פירוק נשק מ-2010 באתר הפתוות של ח'אמנאי

צילום מסך: המכתב של ח'אמנאי מאפריל 2010 לוועידת פירוק נשק תחת כותרת "הפתוות החדשות" באתרו

 

ראו סימון בחץ:


 

נספח ב': מומחה איראני למשפט בינ"ל: "היכן הפתוא המקורית של מנהיג איראן האוסרת נשק גרעיני?... פתוא [כזו] לא פורסמה בשום מקום ...עד כה איש לא אמר שראה [אותה]"

ב-16 ביולי 2014 פרסם אתר האינטרנט של BBC  בפרסית מאמר פרי עטו של בהמאן אר'אי-דיבא, מומחה איראני למשפט בינ"ל, תחת הכותרת "היכן הפתוא של מנהיג איראן בנוגע למניעת נשק גרעיני?".

 

אר'אי-דיבא הסביר שאי פרסום נוסח הפתוא והסתמכות המשטר על מסר ששיגר ח'אמנאי לוועידה שהתקיימה בטהראן, מנוגדים לנוהג המקובל בשיעה לגבי פתוא לפיו מתפרסמת השאלה שנשאל איתאללה הבכיר ולצידה תשובתו. לדבריו, אי פרסום הפתוא באתרי האינטרנט השונים של ח'אמנאי, בהם פרושות בהרחבה יתרה פתוות רבות שלו, מעמיד בספק את קיומה ולא מאפשר בחינת מקורותיה והיבטי תחולתה, מבחינת זמן ותוכן.

להלן עיקרי מאמרו של אר'אי-דיבא:[5]

 

"ממשלת איראן טוענת שמשטר הרפובליקה האסלאמית של איראן אינו שואף להשתמש באנרגיה הגרעינית [לצרכים] צבאיים, וההוכחה לכך היא פתוא שפרסם מנהיג איראן [ח'אמנאי], האוסרת את השימוש בנשק להשמדה המונית.

 

לאחרונה, אמר שה"ח האיראני, ג'ואד זריף, שהפתוא הזאת תהפוך לחוק כדי להבטיח לכמה מדינות את [צביונה האזרחי של] תכנית הגרעין של איראן. גם שה"ח האמריקאי אמר שהפתוא הזאת חשובה אך צריכה להפוך לחוק. בעבר, אמרה גם דוברת משה"ח האיראני [אפח'ם], שהרפובליקה האסלאמית מתכוונת לרשום את הפתוא הזו כמסמך באו"ם.

ואולם, היכן הפתוא המקורית של מנהיג איראן האוסרת נשק גרעיני? ומה היא אומרת? למעשה, עד כה איש לא אמר שהוא ראה את הפתוא הזאת.

לכל פתוא יש נוהל משפטי-דתי המיוחד לה. לפתוא יש כללים מבחינת צורה ותוכן. הצורה של פתוא היא בד"כ כך שנשאלת שאלה [המכוונת אל] המרג'ע תקליד [סמכות הלכתית בכירה בשיעה] והמרג'ע מספק תשובה שמסתמכת על מקורות משפטיים אסלאמיים.

 

בשים לב לכך שהפתוא של מנהיג איראן האוסרת נשק גרעיני לא פורסמה בשום מקום, לא ברור מה צורתה ומה תוכנה. מי שאל את השאלה (איש מהשורה או משפטן) ובאילו נוסחאות וכללים מהמשפט הדתי האסלאמי נעשה שימוש כדי להשיב לה? למשל, האם המילה אסור מופיעה בה או האם צוינו בה תנאים והתניות לטובת האיסור הזה? לפי ההגדרה המקובלת של פתוא (לפי ההסבר שמובא במקורות הקיימים הידועים לכל) יש לה הוראה פומבית-דתית, בנושא הספציפי שנשען על ארבעת המקורות: הקוראן, הסונה [קרי המסורות], אג'מאע [קונצנזוס] בין אנשי הדת, ופרשנות הגיונית של הנושא ע"י המרג'ע.

 

נאמר שהפתוא של מנהיג איראן האוסרת נשק גרעיני פורסמה בערך ב-2005. ב-31 באוקטובר 2013 אמר יו"ר המג'לס האיראני, עלי לאריג'אני, שמנהיג איראן אוסר את השימוש בנשק גרעיני ושממשלת איראן מעוניינת לרשום זאת כמסמך באו"ם. ברור לפיכך שלכל הפחות עד התאריך שלעיל הפתוא הזאת לא הובאה בצורה של מסמך לאו"ם. במקביל, אין שום תקדים בהיסטוריה לרישום פתוא כזו באו"ם.

 

כשפתוא מתפרסמת ע"י מראג'ע תקליד, ההוראה הדתית הזאת מגיעה לידיעת הציבור בדרכים רבות. בעת הנוכחית, כאשר אנשי הדת מחזיקים באמצעי [פרסום] פרטיים ופומביים נרחבים, הפתוות שלהם מתפרסמות באתרי אינטרנט רבים, ובכלל זה באתרים הרשמיים של המראג'ע האלה. ההוראות הדתיות והפתוות של מנהיג איראן מובאות באתרים האישיים והרשמיים שלו לגבי כמעט כל נושא ובאופן מפורט ומסודר, ומאות גורמים נוספים חוזרים גם הם על הפתוות האלה.

 

ההוראות האלה מסודרות [גם] לפי מילים, שפות ומונחים. ואולם, פתוא חשובה כזאת – הפתוא האוסרת נשק גרעיני – עליה מסתמכים בכירים שונים של משטר הרפובליקה האסלאמית, אינה מופיעה בשום מקור מבין המקורות הנ"ל. הטקסט שלה לא מופיע בשום אתר ובשום קובץ מבין הקבצים הרבים שמפורסמים ע"י הארגונים והאנשים השונים, כמו הארגון לשימור ולהפצת פרסומיו של המנהיג (the center for preserving and publishing the works of the leader), ולא בשום שפה.

 

אי הנגישות לפתוא הזאת מונע יכולת לעיין בה כדי להבין מה הבסיס שלה לאסור נשק להשמדה המוני. איזו רמה של השמדה המונית נכללת בה? כשהאיראנים והעיראקים נהרגו באופן נרחב בזמן מלחמת איראן-עיראק (במיוחד בשל אסטרטגית המלחמה של איראן בנושא מתקפות הגלים האנושיים) אף מרג'ע, ובכלל זה איתאללה ח'ומיני, לא פרסם הוראה למניעת טבח ולא תאר את כל ההרס והטבח הזה כלא-אסלאמי.

 

איתאללה ח'ומיני אף לא הכריז על הפרויקט הגרעיני של עיראק כלא-אסלאמי, אף שהיה ברור שהוא נועד לשימוש צבאי (הפרויקט הזה הופסק כשישראל הפציצה את מתקני הגרעין בעיראק).

 

כמה מקורות ניסו לומר שהפתוא של איתאללה ח'אמנאי היא המסר ששיגר לוועידה באיראן [בנושא] פירוז נשק ב-4 באפריל 2010, שבו הוא גינה את השימוש בנשק להשמדה המונית, ותאר זאת כ'הפרה של זכויות אדם ודוגמא בולטת של פשעי מלחמה'. ואולם טענה זו היא בלתי מקובלת כיוון שהמסר הזה לא נחשב פתוא. פתוא האוסרת נשק גרעיני מצד מנהיג איראן עדיין נותרה לוטה בערפל."

 [3] וhttps://twitter.com/khamenei_ir/status/570928598166544384


Khamenei.ir@khamenei_ir

'We consider the use of WMDs as Haraam.' Ayatollah Khamenei's fatwa on 4/17/2010 farsi.khamenei.ir/treatise-conte

המכתב של ח'אמנאי מ-2010 לוועידה פורסם גם ב- 12.11.2014 בטוויטר של ח'אמנאי:           

[4] ראו מסמכי ממרי הדנים בתאריכי הפתוא הבלתי קיימת השונים: ניסיון ההונאה האיראני; קרי ואובמה מודים על הפתוא הלא קיימת

[5] ווwww.bbc.co.uk/persian, 16.7.2014