המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אל-אזהר מסרב להאשים את דאעש בכפירה
22/12/2014

 

 

אל-אזהר מסרב להאשים את דאעש בכפירה


הקדמה

בימים האחרונים מוסד אל-אזהר, הנחשב למוסד הלימוד ולסמכות הדתית החשובים בעולם המוסלמי הסוני, נדרש בעל כורחו לשאלה האם אנשי דאעש הם כופרים. זה החל בנאום שנשא המופתי של ניגריה, שיח' אבראהים צאלח אל-חוסייני, בוועידה בינ"ל נגד הקיצוניות והאלימות שאירח אל-אזהר, בקהיר ב-3.12.14, שבו קבע כי ארגונים קיצוניים כבוקו חראם ודומיהם דנים על עצמם במעשיהם דין כופרים.

 

אל-חוסייני לא אמר בפירוש שארגון דאעש הוא ארגון כופר, אך יחד עם זאת, בנאומו הוא כן אמר ש"אמירותיהם והצהרותיהם של [ארגונים] אלה הביאום לידי כפירה" וש"מי שמאשים את זולתו בכפירה, השריעה רואה בו כופר". כלומר, הוא כן ייחס להם אשמת כפירה, אך בעקיפין.  מסיבה זו, דבריו התפרשו בחלק מכלי התקשורת כפסיקה שלו שארגון דאעש כופר.[1]

 

נראה כי אל-אזהר שנבהל מאוד מהדיווחים בתקשורת לפיהם בוועידה שהוא ארגן יצא פסק הלכה הקובע שדאעש כופר מיהר להכחיש את הדיווחים. עמדת אל-אזהר שלא להאשים את ארגון דאעש בכפירה היא ביטוי לזהירותו של האסלאם הסוני בנושא התכפיר. מעבר לתפיסה ההלכתית כי יש להימנע ככל האפשר מהאשמת מוסלמי בכפירה להאשמה כזו עלולות להיות משמעויות פוליטיות מרחיקות לכת: ראשית זה מכניס או אל-אזהר לעימות ישיר מול דאעש. כמו כן, מאחר שהמשטר המצרי יוצר הקבלה בין דאעש לבין האחים המוסלמים, הרי האשמת דאעש בכפירה עשויה להתפרש גם כהאשמת האחים המוסלמים בכפירה, דבר העלול ללבות את העימות הפנימי בין המשטר לבין האחים המוסלמים וארגוני הטרור ואף לגרום למלחמת אזרחים בתוך מצרים.

 

על כן, מיהרו אל-אזהר והמופתי הניגרי להכחיש את הדברים שיוחסו למופתי ולוועידה באמצעות מספר הודעות ודוברים. ראשית, המופתי הניגרי עצמו מיהר להכחיש שכינה את דאעש כופרים. בראיון שהעניק לערוץ המצרי  CBCיומיים לאחר הוועידה, הוא הבהיר כי מעשי דאעש הם בגדר חטא גדול ומגונה, אך אין לומר עליהם שהם בבחינת כפירה.

 

אל-אזהר מצידו גם פרסם הודעת הכחשה רשמית להאשמה בכפירה שיוחסה למופתי הניגרי, ורבים מאנשי אל-אזהר התבטאו ברוח זו, וסיפקו הסברים שונים לסירובם לראות באנשי דאעש כופרים. ראשית, נטען כי האסלאם אוסר על אדם להאשים את האחר בכפירה, וכי אין להתמודד עם ההאשמות בכפירה שמטיח דאעש באחרים על ידי האשמת דאעש בכפירה. עוד נטען כי אין לראות באנשי דאעש כופרים כל עוד הם דבקים בשהאדה – העדות המכניסה אדם בברית האסלאם לפיה אין אלוה מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו – גם אם מעשיהם מנוגדים לאסלאם. בנוסף, נאמר כי אין זה מתפקידו של אל-אזהר לשפוט אם אנשי דאעש הם כופרים או לשפוט את עיקרי אמונתם, שהרי רק האל יודע את נסתרי הלב. חריצת דינו של אדם ככופר, נאמר, יכול לבצע רק שופט שרעי ולאחר בדיקה קפדנית וזהירה שאכן מדובר בכפירה מודעת בציווי הדתי ומבחירה ללא כוונה לחזור בתשובה, ולכן אל-אזהר כלל לא התכוון לפסוק בשאלה האם דאעש הוא ארגון כופר.

 

אנשי אל-אזהר הבהירו כי אין להסיק מסירובו של אל-אזהר להאשים את דאעש בכפירה שהוא תומך במעשי הארגון או מתנגד למאבק בו ובאנשיו. לדבריהם מדובר בארגון טרור שמעשיו חורגים מהאסלאם, אך יחד עם זאת הם הבהירו שוב ושוב כי אין מסמכותם לשפוט אם דאעש כופר או לא.

 

בפועל, אל-אזהר והממסד הדתי המצרי בכלל מנהלים לאחרונה קמפיין נגד דאעש וארגונים אחרים, כדוגמת האחים המוסלמים, ומציגים אותם כארגוני טרור הסוטים מן האסלאם הנכון ומזיקים לו ולמוסלמים.

 

להלן סקירה של דברי המופתי של ניגריה ושל עמדת אל-אזהר בעניין האשמת דאעש בכפירה:

 

המופתי של ניגריה על דאעש: במעשיהם הביאו על עצמם דין כופרים

ב-3.12.14 אירח אל-אזהר בקהיר ועידה בינ"ל נגד האלימות והקיצוניות בהשתתפות מאות חכמי דת מוסלמים ונוצרים מ-120 מדינות. בנאום שנשא בוועידה, יצא המופתי של ניגריה, שיח' אבראהים צאלח אל-חוסייני, נגד דאעש, בוקו חראם ודומיהם ואמר כי החידוש המגונה (בדעה) שלהם חמור מזה של הח'וארג' (כינוי גנאי לקבוצה שפרשה מן האסלאם בראשיתו), וכי בעוד האשמת הח'וארג' בכפירה עוררה חילוקי דעות בין האבות הקדמונים, הרי שבמעשיהם ובהצהרותיהם, הביאו על עצמם אלו דין כופרים.

 

המופתי של ניגריה בוועידת אל-אזהר נגד הקיצוניות והאלימות [2]

 

אל-חוסייני התייחס לאנשי דאעש כאל סוטים מדרך המסורת הנכונה, אשר בצעו מעשים קיצוניים ומעשי שחיתות מכל הסוגים, זרעו הרס, אנסו, רצחו וערפו ראשים וטען שהם "מאשימים את כל האומה [האסלאמית] בכפירה, ללא הסבר או ביסוס שרעי". הוא הדגיש כי הם "רשעים באשר הם טוענים לזכות חוקית בלעדית על הח'ליפות האסלאמית" וכי הם חוטאים בחטא ה"חראבה", כלומר שוד דרכים שחל עליו עונש קוראני. לדבריו, "אמירותיהם והצהרותיהם של אלה הביאום לידי כפירה, משום שמוסכם על כל [חכמי הדת] שמי שמתיר דבר האסור [ע"פ השריעה], יש לנדותו... ומי שמאשים את זולתו בכפירה, השריעה רואה בו כופר". עוד אמר אל-חוסייני, כי לחימה במוסלמים היא כפירה.[3]

 

דבריו של המופתי הניגרי התפרשו בחלק מכלי התקשורת כאילו הוציא פתוא שלפיה דאעש אשם בכפירה. לאמיתו של דבר, דברי המופתי היו בבחינת הטפת מוסר ותוכחה לדאעש אולם אינם מהווים פסיקה המאשימה את דאעש בכפירה במובן ההלכתי המחייב. 

 

סו"י התורכית אנאדולו: "מופתי ניגריה קורא להוקעת דאעש ככופרים"[4]

 

 

המופתי של ניגריה חוזר בו, בתמיכת אל-אזהר: לא האשמתי את דאעש בכפירה

ניכר כי הדיווחים בתקשורת כאילו שהמופתי הניגרי פסק בוועידת אל-אזהר כי דאעש כופר יצרו בהלה אצל המופתי הניגרי ואל-אזהר, שמיהרו להכחיש זאת. הללו הדגישו כי לא האשימו את דאעש בכפירה, שכן האסלאם אוסר לדון אחר לכפירה.

 

בראיון שהעניק לערוץCBC  ב-5.12.14, יומיים לאחר דבריו בוועידת אל-אזהר, עידן אל-חוסייני את דבריו בהשוואה לנאומו בוועידה. הוא הכחיש כי האשים את דאעש בכפירה, באמרו כי מעשי דאעש אמנם נוגדים את האסלאם ומהווים חטא גדול שיש לגנות, אך הם אינם כופרים משום שְׁאַל למוסלמי להאשים מוסלמי אחר בכפירה.[5] גם המועצה האסלאמית הניגרית בראשה עומד אל-חוסייני הכחישה מכל וכל כי הוא האשים את דאעש בכפירה, והבהירה כי אל-חוסייני כתב בספרו עוד לפני 30 שנה שאין להאשים בכפירה אף אדם הדבק בשהאדה, אך יש מעשים ואמירות שדנים את בעליהם לכפירה. לפי ההודעה, אל-חוסייני ציין בספרו כי "האשמה בכפירה היא החידוש [האסור בדת] החמור ביותר המאיים על המוסלמים ועל האחדות בניגריה."[6]

 

אל-אזהר: אין להאשים מאמין בכפירה, יהיו חטאיו אשר יהיו

אל-אזהר מצדו פרסם הודעה רשמית בה הכחיש את הדיווחים שלפיהם המופתי של ניגריה פסק בוועידת אל-אזהר נגד הקיצוניות והאלימות שדאעש אשם בכפירה וציין כי אין להסיק האשמה בכפירה מדברי אל-חוסייני, לא במפורש ולא במשתמע. לפי ההודעה, אין לדון מאמין לכפירה, יהיו חטאיו אשר יהיו, שכן אחד מעיקרי האמונה המוסלמית הוא שאין אדם רשאי להוציא אדם אחר מכלל האמונה, ואין מוציאים אדם ממחנה המאמינים אלא אם כפר במה שהכניסו לשם מלכתחילה.

 

בהודעה נאמר עוד כי כוונתה המקורית של הוועידה נגד הקיצוניות הייתה להילחם ברעיון של האשמת האחר בכפירה והוצאתו מכלל העדה. אם נדון אותם לכפירה, הרי נהפוך להיות כמותם ונגיע למלחמת אחים עקב התכפיר, דבר שדרך הוסטיה [קרי דרך האמצע] של אל-אזהר דוחה. לפי הודעת אל-אזהר, המופתי של ניגריה אמר בנאומו כי מעשיהם של אנשי דאעש אינם אופייניים למוסלמים כי אם ללא מוסלמים, אך אין להסיק מכך כי הוא דן אותם לכפירה.[7]

 

בדומה לכך, ד"ר עלי גומעה, מופתי מצרים לשעבר, הסביר כי אין להאשים את דאעש בכפירה משום שאין להתמודד עם האשמתו את האחרים בכפירה על ידי האשמתו בכפירה. זאת, טען, כשם שהח'וארג' האשימו את הח'ליפה עלי בן אבי טאלב בכפירה, אך הוא לא האשימם בכך.[8]

 

בכיר באל-אזהר: אין זה מתפקידו של אל-אזהר לדון אדם או תנועה לכפירה

סירובו של אל-אזהר להאשמת דאעש בכפירה הפתיע חוגים שונים במצרים. העיד על כך בכיר אל-אזהר ומזכ"ל חבר גדולי חכמי הדת של המוסד, ד"ר עבאס שומאן, שאמר כי הציבור מתרכז בשאלה האם אל-אזהר האשים את דאעש בכפירה או לא, ויש אף שחושבים שמאחר שהוא לא עשה זאת, הריהו תומך בדאעש. חלק מהציבור אף הלך רחוק יותר, לדבריו, וטען שאל-אזהר האשים בעבר כמה סופרים ואינטלקטואלים בכפירה, ולכן תהה מדוע הוא נמנע מלעשות כן לדאעש?[9] לדבריו, עמדת אל-אזהר גררה פניות מרובות ללשכת שיח' אל-אזהר בבקשה לקבל הבהרות באשר לעמדת אל-אזהר ביחס להאשמת דאעש בכפירה.

 

בתשובה לפניות אלה, אמר שומאן: "לידיעתי, לאורך ההיסטוריה שלו אל-אזהר, כמוסד רשמי, לא האשים בכפירה אף אדם או תנועה. אין זו משימתו של אל-אזהר." לדבריו, האשמה בכפירה היא עניין הנוגע לאמונה, והיא בתחום תפקידו של הקאדי [שופט שרעי] לאחר חקירה ובדיקה קפדנית של כוונת דבריו של האדם או המעשים המיוחסים לו. "יש להישמר מלטפול זאת על אנשים, כמימרת הנביא [על פי החדית']: 'אם אדם מאשים את אחיו [המוסלמי] שהוא כופר, אחד מהם חוטא בכפירה, ואחת מן השתיים: או שהוא צודק [בטענתו שהשני כופר] או שהוא עצמו ייחשב לכופר [בשל ההאשמה בכפירה שלא כדין].'"

 

שומאן הוסיף כי העיסוק בסוגיה זו אינו מועיל, ולכן לא היה זה מעניינה של הוועידה שנערכה באל-אזהר או מעניינם של משתתפיה לשפוט את עיקרי אמונתם של ארגוני הטרור, כי אם לדון בדרכים להתמודד עם פשעיהם ולהרחיק את רשעותם מהציבור. שומאן הבהיר כי אל-אזהר אינו רשאי לשפוט את האסלאם של דאעש וזולתם או לדון אותם לכפירה ולא הייתה זו כוונת הוועידה. לדבריו, כוונת הוועידה הייתה להגדיר כארגון טרור כל גורם הנושא נשק כדי להטיל אימה על האנשים ולתקוף אותם ואת רכושם, בין אם מדובר בדאעש, באנצאר בית אל-מקדס, באחים המוסלמים או בכל ארגון אחר שפעולותיו לא קשורות כלל לאסלאם הנכון.

 

לבסוף אמר שומאן: "על כולם לתמוך בתפקיד המדינות לעצור את [גורמי] הרשע שלהם באמצעים המתאימים, גם אם על ידי לחימה בהם שמובילה להריגתם. לכן איננו צריכים להתייחס לכפירתם או לאסלאם שלהם, שכן זה קשור לאחריתם. אנו שופטים את הגלוי, ואללה אמון על הנסתר." לדבריו, בין אם דאעש אשם בכפירה ובין אם לאו, אין מניעה להפעיל כוח כדי להרתיעו ולגאול את החברה מרשעותו.[10]

 

בראיון ליומון המצרי אל-וטן ב-17.12.14 אמר שומאן: "אני מאשר כי מעשי דאעש הם טרוריסטיים ולא תואמים את האסלאם הנכון. יש להיאבק ברשעות הארגון הזה, גם על ידי שימוש בכוח שיביא לחיסולם. אך לעולם אין לדון את חבריו לכפירה."[11]

 

ד"ר עבאס שומאן [12]

 

בדומה לכך, מזכ"ל האקדמיה למחקרים אסלאמיים של אל-אזהר, ד"ר מחיי אל-דין עפיפי, אמר כי אל-אזהר אינו רשאי לדון את דאעש לכפירה והוסיף כי אין לראות באנשי דאעש כופרים כל עוד הם אומרים את השהאדה, כלומר את המשפט "אין אלוה מלבד אללה ומחמד הוא שליח אללה."

 

בדומה למופתי ניגריה, אמר עפיפי כי מי שרואה בדם מוסלמים דבר מותר, כפי שנוהג דאעש, דן את עצמו לכפירה. לדבריו, אל-אזהר פעל לטובת האסלאם בסירובו להאשים את דאעש בכפירה, שכן אין להשיב לאלו המאשימים את האחר בכפירה באמצעות האשמתם הם בכפירה. במקביל הבהיר עפיפי כי התנגדותו של אל-אזהר להאשמת דאעש בכפירה אין פירושה שאל-אזהר תומך במעשיו של דאעש המזיק לאסלאם. [13]


ד"ר מחיי אל-דין עפיפי [14]


גם ד"ר אאמנה נציר, מרצה לאמונה ופילוסופיה באוניברסיטת אל-אזהר, גיבתה את עמדת אל-אזהר לפיה אין להאשים את דאעש בכפירה, חרף מעשי הארגון הסוטים מהאסלאם. היא הסבירה כי המרחק "בינם לבין כפירה הוא כחוט השערה" וכי העדות "אין אלוה מלבד אללה ומוחמד הוא שליח אללה" מוציאה את מי שאומר אותה ממעגל הכפירה ומשאירה אותו במסגרת האסלאם כל עוד הוא דבק בה, גם אם בפועל עשה מעשה החורג מן האסלאם וסותר את עדותו. נציר התנגדה להאשמה בכפירה וטענה כי קיימת בעיה גדולה בקלות שבהאשמה בכפירה ובהוצאת אחרים מכלל העדה, דבר שאין לעשותו.[15]

 

ד"ר אאמנה נציר[16]

 

קול חריג בקרב אנשי אל-אזהר נשמע מפי ד"ר אחמד כרימה, מרצה לשריעה אסלאמית באוניברסיטת אל-אזהר, שטען כי יש לראות בדאעש ארגון כופר. כרימה, שהועבר לחקירת ועדת האתיקה של אל-אזהר בנובמבר 2014 לאחר שביקר באיראן, אמר בתכנית אל-אוסבוע בערוץ אל-תחריר, שדאעש, בוקו חראם וכל מי שנושא נשק נגד אומת האסלאם הוא כופר. כרימה ביסס את דבריו על החדית': "באחרית הימים תצא קבוצה של צעירים חסרי שיקול דעת שמדברים גבוהה גבוהה, קוראים את הקוראן [אך קריאתם זו] אינה חורגת מתחום גרונם, שכן הם עוזבים את הדת כפי שהחץ חודר את המטרה ויוצא מצדה השני מ[עוצמת] הירייה. אם תפגשו בהם, הרגו אותם, משום שהריגתם מזכה את בעליה בשכר אצל אללה ביום תחיית המתים".[17]

 

אל-אזהר: דאעש סוטים מהאסלאם, אך אינם כופרים

ראוי לציין כי אל-אזהר אמנם לא רואה בדאעש ארגון כופר, אך בהחלט רואה בו ארגון טרור הסוטה מן האסלאם. בחודשים האחרונים, לאור התגבשות הקואליציה נגד דאעש והתגברות הטרור בתוך מצרים, ובפרט בסיני, עושים אל-אזהר, והממסד הדתי במצרים בכלל, מאמץ הסברתי לקעקע את הלגיטימיות של דאעש בפרט, ולהיאבק בשיח הדתי הקיצוני בכלל, עליו נמנים גם ארגון אנצאר בית אל-מקדס שהצטרף לאחרונה לדאעש[18] ותנועת האחים המוסלמים אליה מתייחס המשטר המצרי כאל ארגון טרור. מאמץ הסברתי מוצא ביטויו בדרכים שונות, בהן גינוי פתוות קיצוניות ופרסום פתוות נגדיות, הכתבת התכנים של דרשות המטיפים במסגדים, הפצת מדריכים כתובים בשפות זרות לשיפור הדימוי של האסלאם בתקשורת הזרה, עריכת כנסים בינ"ל נגד הטרור והקיצוניות ועוד.

 

במסגרת זאת, מזה כמה חודשים מתבטא שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טייב, בחריפות רבה נגד ארגונים קיצוניים דוגמת דאעש, מוקיע את מעשיהם ומסביר שהם סוטים מן האסלאם. יחד עם זאת, ניכר כי הוא נמנע מלהיכנס לעימות רעיוני עימם ולשפוט עם עיקרי האמונה והאידיאולוגיה של דאעש, ואף נוטה לאמץ תיאוריות קונספירציה, לפיהן דאעש הוא תוצר אימפריאליסטי חדש שעובד בשירות הציונות העולמית.

 

כך למשל, בנאום לרגל הענקת תואר ד"ר של כבוד למלך סעודיה מידי אל-אזהר ב-9.9.14, אמר שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טייב: "אדוני הטרור לא מתביישים לעשות שימוש בהרג, שחיטה, כריתת ראשים, הפצת אימה ופחד והשמדת אחרים בברבריות חסרת תקדים היסטורי. מצער שפשעים בלתי אנושיים אלה נעשים בעילה של [הקמת] הח'ליפות והחזרת המדינה האסלאמית ובשם האסלאם, דת הרחמים והשלום בין כל בני האדם."

 

אל-טייב הביע צער על כך ש"הפושעים האלה [קרי: דאעש] הצליחו לשווק לעולם תמונה מעוותת ומחרידה של האסלאם והמוסלמים. קראנו אפילו שהמראות המבהילים האלה אשר משודרים בשם האסלאם והפעולות הברבריות והבלתי מוסריות האלה אשר מלוות בקריאות 'אללה אכבר' ו'אין אלוה מבלעדי אללה', נמנים עם הגורמים להתפשטות האתאיזם בימינו ולהתלקחות השנאה המערבית הציונית החדשה נגד האסלאם והמוסלמים". הוא הוסיף: "לו התאספו כל אויבי המוסלמים ולאחר מכן היו מכלים את כל כוחם בחרישת מזימות נגד האסלאם, הם לא היו מגיעים לעשירית ממה שהגיעו אליו ארגוני הטרור האלה בעשיית תחבולות נגד האסלאם והמוסלמים, ובעיוות תדמיתם בראי המחשבה המערבית המודרנית".          

 

לדברי אל-טייב, "ארגוני הטרור הפונדמנטליסטיים האלה ומי שעומד מאחוריהם... הם תוצר אימפריאליסטי חדש שעובד בשירות הציונות העולמית בגרסתה החדשה ובשירות תכניתה להרוס את המזרח ולשסע את העולם הערבי. עדות לכך היא ההתמהמהות וגרירת הרגליים של המערב ושל ארה"ב ביציאה נגד ארגוני הטרור האלה, בהשוואה למשל למתקפה של המערב והסתערותו על עיראק בשנת 2003 ופירוק הצבא העיראקי וגירושו בזמן שיא, תוך שימוש בסיבות מפוברקות ונימוקים כוזבים..."[19]

 

בנוסף, בהודעה שפרסם מוסד אל-אזהר לאחר וועידה שהתקיימה בעיר ג'דה שבסעודיה ב-13.9.14 ונועדה לתאם את הצטרפותן של חלק ממדינות ערב לקואליציה נגד דאעש, בירך אל-אזהר על החלטות הוועידה והדגיש כי חובה לצאת למאבק כולל נגד כל "ההשלכות של המחלה הממאירה הזאת". אל-אזהר הוסיף: "אסור לצמצם את העימות לרמה הביטחונית בלבד, אלא אין מנוס מעימות רעיוני מלווה בתוכנית מסודרת של הקניית תודעה [מתונה] שכל הצדדים הרלבנטיים בכל מדינות האזור ייקחו בה חלק."[20]

 

בנאום הפתיחה בפני הוועידה העולמית נגד הקיצוניות והאלימות שאירח אל-אזהר בקהיר ב-3.12.14, גינה אל-טייב את "הפשעים הברבריים" של דאעש וטען כי ארגונים ופלגים חמושים "המבצעים את הפשעים הברבריים והמחפירים הללו, התכסו בכסות האסלאם וכינו את עצמם 'המדינה האסלאמית' בניסיון לייצא את האסלאם החדש והמזויף שלהם". "הקיצונים החדשים", אמר, סילפו את המשמעות הנכונה של המושג "כפירה". לדבריו, הסמכות להכריז על ג'יהאד, נתונה רק בידי השליטים ולא בידי אינדיבידואלים או תנועות, יהיו אשר יהיו הנסיבות. לדבריו, אין להתעלם מרעיונות הקיצוניות שחדרו לראשים של חלק מצעירינו ודחפו אותם לאמץ את המחשבה התכפירית ופרשנויות קיצוניות ואלימות, כמו של ארגון אל-קאעדה והתנועות החמושות שיצאו מתחת לגלימתו ופועלות ימים כלילות כדי לתקוף את המולדות ולערער את היציבות. לאחרונה, הופיע ארגון דאעש שקרא לח'ליפות אסלאמית. [היו] מיליציות עדתיות קטלניות אחרות לפניו ו[יש כאלו] אחריו בעלות כוח תעמולה אדיר, שלמרבה הצער גרמו להשלכות רעות ביותר על האסלאם והמוסלמים בעולם כולו.[21]

 

שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טייב[22]

 

 [1] כך למשל, בדיווח שפורסם בסו"י התורכית אנאדול, נכתב: "המופתי הניגרי, השיח' אבראהים צאלח אל-חוסיני, קרא להכריז על חברי המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם כופרים". www.aa.com.tr/en , 3.12.2014

[6]ו www.raialyoum.com, 4.12.2014

[7]ו www.azhar.eg, 10.12.2014

[8]ו www.vetogate.com, 13.12.2014

[9] כמה אינטלקטואלים טענו כי אל-אזהר אמנם לא האשים מפורשות סופרים ואינטלקטואלים בכפירה אך האשימם בפגיעה בדת ובכך נתן פתח לקיצונים להאשימם בכפירה ולהתיר את דמם, דוגמת הסופרים הנודעים טה חוסין ונגיב מחפוז. www.akhbarak.net, 13.12.2014 

[10] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 14.12.2014

[11] אל-וטן (מצרים), 17.12.2014

[12] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 12.12.14

[13] אל-ופד (מצרים), 12,15.12.2014

[14] אל-ופד (מצרים), 12.12.14

[15] אל-וטן (מצרים), 14.12.2014

[16] אל-פג'ר (מצרים), 11.10.14

[17] אל-תחריר (מצרים), 17.12.2014

[18] ראו דו"ח ממרי (4.11.14): "הצטרפות אנצאר בית אל-מקדס למדינה האסלאמית"

[19] אל-חיאת (לונדון), 9.9.2014; ראו קליפ ממרי

[20] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 15.9.2014

[21] אל-אהראם (מצרים), 4.12.2014

[22] אל-פג'ר (מצרים), 12.12.14