המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איראן: קובץ פתוות עדכניות של ח'אמנאי, ללא זו שדנה בפצצת האטום
15/8/2013


פרסום קובץ פתוות עדכניות של ח'אמנאי, ללא הפתוא בעניין פצצת האטום

 

ב-30 ביולי 2013 פרסם האתר האיראני תסנים, המקורב למשמרות המהפכה, קובץ המונה 493 פתוות "העדכניות ביותר" של מנהיג איראן עלי ח'אמנאי. הפתוות עוסקות במגוון תחומים – פוליטיים, תרבותיים ודתיים ובהם היחס לבהאים, סחר עם חברות ישראליות, נושאי טומאה וטהרה, מעמד נשים ועוד.

 

מבדיקת ממרי עלה שהקובץ כולל גם כמה פתוות שאינן חדשות ואשר פורסמו בעבר, משנת 2004 ואילך.

בולטת בהעדרה הפתוא המדוברת של ח'אמנאי שלטענת בכירי המשטר אוסרת על פיתוח, אחזקה או שימוש בפצצת אטום. העדרה של פתוא כזו בקובץ הפתווות של ח'אמנאי, מאששת את טענת ממרי כי פתוא כזו אינה קיימת כלל. ראו גם דו"ח ממרי בנושא:

 

להלן דוגמאות לפתוות בקובץ שפרסם האתר תסנים:[1]

 

"23. [מה דין] תרופה המכילה אלכוהול

אם אדם יודע שתרופה מכילה אלכוהול מסוג הניתן לאכילה ובמקור הוא נוזלי ומשכר, אזי התרופה הזו טמאה, ואם הוא לא יודע [שהיא מכילה אלכוהול] היא טהורה...

 

32. [כיצד לנהוג כאשר] חפץ מקודש נופל לאסלה

אם למשל פסוקים מן הקוראן או קמע המכיל קוראן נפלו לאסלה, ההליכה לשרותים האלה אסורה רק למי שעבורו הוכח לפי ההלכה [שכך ארע], ועליו לחכות עד שיהא בטוח שהקמע נשחק והושמד. אך החובה הזאת אינה חלה על אלה שאינם יודעים [זאת], ומי שהפיל את הקמע אינו צריך לומר זאת לאחרים, ואם קשה לו לעשות זאת אין צורך לרוקן את האסלה...

 

44. [כיצד] לשמור על הטהרה שלפני התפילה

מי שמפיח באופן סדרתי – אם אינו יכול לשמור על טהרתו מלפני התפילה ועד לאחריה, וקשה לו מאד לחדש את טהרתו במהלך בתפילה – די שיטהר עצמו פעם אחת עבור כל תפילה...

 

112. [מה דין] צחוק במהלך התפילה

צחוק בקול רם [במהלך תפילה] – אם בוצע בכוונה, מבטל את התפילה...

 

245. [האם מותרת] הונאת לא מוסלמים במסחר

אמירת שקר, הונאה וזיוף ביחסי מסחר הם אסורים אפילו אם הצד שמנגד אינו מוסלמי...

 

260. התרועעות (Association) עם בהאים

יש להימנע מכל התרועעות שהיא עם הכת התועה והמתעה הזאת."

 

מבדיקת ממרי עולה שלפחות חלק מן הפתוות אינן חדשות. כך למשל בפתוות הבאות:

 

7. כיצד לנהוג כאשר יש סתירה בין חוות דעת של מלומדים – פתוא שפורסמה ב-6 ביוני 2009 באתר לשכת המנהיג ח'אמנאי:[2]

 

"אם יש כמה חכמי הלכה בעלי הכישורים הנדרשים ויש ביניהם חילוקי דעות בנוגע לפתוא, הזהירות מחייבת לחקות את המלומד ביותר [מביניהם]."

 

472. [האם מותר] לאשה לרקוד לפני בעלה – פתוא שפורסמה באתר ח'אמנאי בעבר (ללא תאריך), אך פורסמה באתר איראני אחר בתחילת 2011:[3]

 

"מותר לאישה לרקוד בפני בעלה בתנאי שזה לא מלווה בביצוע מעשה אסור (כמו מוזיקה ושירה אסורים)."

 

473. [האם מותרת] הקמת מרכזים ללימודי ריקוד – פתוא שפורסמה באתר המנהיג ללא תאריך, אך השבועון פרתו-י סוח'אן, המזוהה עם איתאללה מוחמד תקי מצבאח יזדי, ציטט את הפתוא ב-14.10.2004.[4]

 

"הקמת מרכזים ללימוד ולהפצת ריקודים מנוגדת למטרות המשטר האסלאמי והם אסורים."

 [1]וwww.tasnimnews.com, 30.7.2013

[4]ו  http://www.leader.ir; פרתו-י סוח'אן (איראן), 14.10.2004

תגיות