המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב ירדני: היהודים משתמשים בדם נוצרים להכנת מצות
8/5/2012

 

כותב ירדני: היהודים משתמשים בדם נוצרים להכנת מצות

 

אסעד אל-עזוני, כותב ירדני ממוצא פלסטיני, פרסם ב-27 במרץ 2012 מאמר אנטישמי באתר הפלסטיני הפועל מעזה alwatanvoice.com, בו הזהיר מפני הסכנה שבתלמוד, שלדבריו, הוא מקור השנאה של היהודים לנצרות ולנוצרים. אל-עזוני טען, כי היהודים משתמשים בדם של נוצרים לאפיית מצות לפסח, מחרחרים ריב בין המוסלמים לנוצרים ומצליחים לפגוע בכל מתנגדיהם.

 

להלן קטעים מהמאמר:[1]

 

"אין זה סוד שהעוינות היהודית כלפי ישו והנוצרים היא עמוקה ביותר. היהודים מתייחסים לישו, עליו השלום, כאל כופר ומורד ולא כאל נביא ושליח ופוגעים באמו [מריה] הבתולה, עליה השלום. עם הזמן ובעזרת כמה יהודים שהתנצרו והתלוננו בפני הכנסייה על התנהגות היהודים, התברר כי התלמוד עומד מאחורי שנאתם לנוצרים.

 

בעקבות זאת, קראה הוועידה הלטרנית הרביעית, שהתכנסה בנובמבר 1215 בהזמנתו של האפיפיור אינוצ'נטיוס השלישי, לנקוט צעדים נגד היהודים ובין היתר דרשה מהנוצרים להחרימם חברתית וכלכלית, אם ימשיכו להלוות בריבית. יצוין כי השליטים הנוצרים היו נגד הוראה זו כיוון שהם הרוויחו מהיהודים.

 

ועידה זו גם דרשה מהיהודים ללבוש בגדים מיוחדים כדי להבדיל בינם לבין הנוצרים ולמנוע מהם להתערות בתוכם. היא גם החליטה שאין למנות יהודים למשרות ציבוריות ודרשה מיהודים מומרים שלא לקיים את מצוות היהדות. צעדים אלה ננקטו לאחר שהכנסייה חשפה את סכנת התלמוד. היהודים האשימו את האפיפיור אינוצ'נטיוס השלישי בכך שהוא הפיח רוח חיים באינקוויזיציה במערב הנוצרי ועודד את האבות הדומיניקאנים לפתוח במתקפה נגד כל מתנגדי הכנסייה .

 

בנוסף לכך, המאה השלוש עשרה היתה עדה לפולמוסים בין יהודים לנוצרים סביב נושאים שנויים במחלוקת. היהודים המתנצרים חשפו את המומים של בני עדתם לשעבר ובפרט את תוכנו העוין של התלמוד כלפי הנוצרים ואת התפילות של היהודים הפוגעות בנצרות, בישו ובאמו [מריה] הבתולה, עליהם השלום...

 

בתלמוד כתוב: "הטוב שבגויים הרוג והטוב שבנחשים רצץ את מוחו". איננו שוכחים [שהיהודים] מצווים להרוג ילדים נוצרים ולהשתמש בדמם לאפיית מצות לחג. הם מכנים את הנוצרים בכינוי עובדי ישו ומרים בנוסף לכינוי עובדי אלילים, ואוסרים על היהודי להתכופף אם עובר לידו נוצרי עונד צלב. 

 

היהודים גם אוסרים על עצמם אכילת בשר בעל חיים שנשחט על ידי נוצרי ומחייבים את היהודי לשרוף ולשבור את האיקונים של הכנסייה הנוצרית.

 

הרב משה אבו אל-עאפיה [אחד היהודים ששמו נקשר בעלילת דמשק] סבור שהתלמוד מתיר דם משני סוגים, דם [קורבן] הפסח ודם ברית המילה, ואם אין בנמצא דם של נוצרי,  אפשר [להשתמש] בדם של מוסלמי כיוון שנוצרים רבים התאסלמו.

 

היהודים עושים מאמצים רבים לגרום למלחמה בין המוסלמים לנוצרים, כפי שקרה במהלך המחאה על העלמו של ילד נוצרי בדמשק בשנת 1890.

 

מרתין לותר [מייסד הכנסייה הפרוטסטנטית בגרמניה] קרא בשנת 1253 לשרוף את בתי הכנסת שלהם, להרוס את בתיהם, להחרים את ספריהם, את הסידורים שלהם ואת התלמוד שלהם, המלאים עד אפס מקום בשקרים, גידופים וחילול השם. הוא גם אסר על הרבנים שלהם ללמד את היהודים תורה.

 

למרות המשפטים, ובשל הלחץ הרב שהפעילו בעלי ההשפעה, זוכו היהודים מאשמת אירועי [השימוש] בדם ילדים נוצרים [להכנת מצות לפסח], כמו האירוע [בעיירה] טיסא אסלר באוסטרו-הונגריה ב-1882, שם הקורבן היתה הנערה אסתר שוימושי. הפרופסור [אוגוסט] רוהלינג הביע את נכונותו להעיד בבית המשפט ולהציג ראיות שיוכיחו את אשמת היהודים ואת המעשה שעשו, אולם בית המשפט דחה את ההצעה.

 

העניין מעיד על דבר אחד והוא: השפעת היהודים וחדירתם לכל חוגי החברות הנוצריות ואפילו המוסלמיות, והצלחתם לפגוע בכל מי שמתנגד להם וחושף את סודות משטמתם התלמודית".